Waschkönig Universal gel 1,625 l 46 PD

Kód: 141
Neohodnoceno
Značka: Waschkönig
109 Kč –59 %
761307 waschkonig universal praci gel 1 625l 54davek
109 Kč –59 % 44,78 Kč
Na objednání, dodání 5-10prac. dní

Waschkönig Universal gel 1,625 l 46 PD

Detailní informace

Detailní popis produktu

O produktu  WaschKönig Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn při zachování barev.  

Univerzální prací gel na bílé i barevné prádlo, vhodný i pro zářivé neonové barvy. Efektivní formule pro odstranění fleků a nečistot při zachování barev. Důkladně vyhlazuje vlákna a oživuje již vybledlé barvy. Vhodný pro praní od 20 do 90 °C. 

Adresa dodavatele

Karásek 2249/1G, 62100 Brno Řečkovice

Země původu

Německo

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS07 - dráždivé látky

  • Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).
  • Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Fotografie je ilustrační. 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prací prášky
Hmotnost: 1.625 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: