Gut&Günstig, Čistič odpadů, 600g (F52)

Kód: 4311536978319
Novinka Tip
Neohodnoceno
Značka: G&G
69,90 Kč –47 %
vyr 7562 vyr 7562gg prasek do odpadu
69,90 Kč –47 % 36,86 Kč 6,14 Kč / 100 g
Skladem (5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

G&G, Čistič odpadů za studena, 600g
Čistič odpadů za studena i za tepla. POUŽITÍ: Nasypte 1-2 polévkové lžíce produktu do čištěného odpadu, zalijte 200ml studené vody a nechte 30 minut působit. Poté spláchněte. SLOŽENÍ: Hydroxid sodný, hliník, pomocné látky). DOVOZCE: SURPRISE SUPPORT s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha 1, tel.: +420721171488. Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách. Uchovávejte mimo dosah dětí. PRVNÍ POMOC: Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávat. VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. KONTAKT S POKOŽKOU: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jdeli to snadno. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Skladujte při teplotě nad 5st. Celsia. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ: Likvidace musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění.
NEBEZPEČÍ: ŽÍRAVINA.
OBSAHUJE hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte použité nástroje, oděvy apod. Uchovávejte pouze v původním obalu. Nevdechujte prach. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.

Doplňkové parametry

Kategorie: Koupelny
Hmotnost: 0.7 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: